FAIL (the browser should render some flash content, not this).

श्री शंभू महादेवाची आगमन कथा डंगिरेवाडी चित्ररुपात


या पानावर डंगिरेवाडीच्या श्री शंभू महादेवाची आगमन कथा चित्ररुपात मांडण्याचा प्रयत्न आम्ही केला आहे. चित्रकार श्री. आबासाहेब शेवाळे यांनी आम्हास यासाठी सहकार्य केले आहे.